Päivin fysioTerapia

"Keho on ainoa asia, jonka voit varmasti pitää koko elinaikasi. Se on maanpäällisen elämäsi perusta. Kehostasi huolen pitäminen rikastuttaa elämääsi, sillä se kohentaa kaikkia inhimillisiä kykyjä."

Ota yhteyttä

Palvelut


FYSIOTERAPIA

Fysioterapia on ammattiala, jonka erityisosaamisalueita ovat liikkuminen, toimintakyky ja terveyden edistäminen.

Fysioterapiaan hakeudutaan usein niska- ja selkäkipujen, nivelsärkyjen sekä ylirasituksesta tai virheasennoista johtuvien toiminnallisten ongelmien vuoksi. Fysioterapia on tarpeen myös tuki- ja liikuntaelinten leikkauksien yhteydessä sekä urheiluvammojen hoidossa. Fysioterapialle voi olla tarvetta myös lasten motoristen taitojen kehittymisen tukena sekä mm. aikuisten neurologisten sairauksien kuntoutuksessa.

Pääyhteistyökumppanimme on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, missä toimimme palvelusetelituottajana aikuisten ja lasten fysioterapian sekä allasterapian osalta. Olemme FysiPartners Oy:n jäsenyritys ja osa OmaFysiopalvelua, sopimukset mm. Fennian, Lähitapiolan, Turvan ja Pohjantähden kanssa.

Kela ei ole korvannut lähetehoitoja 1.1.2023 alkaen, mutta mikäli lääkäri kirjoittaa lähetteen voit tuoda sen hoitosuosituksena.

TERAPEUTTINEN HARJOITTELU

Terapeuttinen harjoittelu tarkoittaa säännöllisesti ja ainakin aluksi ammattilaisen ohjauksessa tai ohjeiden mukaan toteutettua liikuntaa jonkun tietyn terveysongelman vähentämiseksi. Terapeuttisella harjoittelulla pyritään parantamaan ihmisen toimintakykyä ja vähentämään toimintarajoitteita, vaikuttamalla ihmisen fyysisiin ominaisuuksiin ja kipuun. Terapeuttisen harjoittelun tavoitteena on saada kuntoutuja osallistumaan omaan kuntoutusprosessiinsa ja opettaa kuntoutujalle oikeanlaisia liikemalleja.

Terapeuttisessa harjoittelussa voidaan harjoittaa asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta ja/tai motorisia taitoja, kuten esimerkiksi kävelyä tai tasapainon hallintaa. Harjoittelun avulla voidaan lisätä kehon hallintaa ja asiakkaan käsitystä osaamisensa mahdollisuuksista ja rajoista.

Harjoittelussa voidaan käyttää apuna erilaisia laitteita ja välineitä kuten esim. kuntosalilaitteet, kuminauhat, kuntopallo, kahvakuula, tasapainotyyny yms.

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Psykofyysisessä fysioterapiassa korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Asiakasta kannustetaan ja tuetaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Toteutuneen fysioterapian arvioinnissa merkittävintä on asiakkaan itse kokema muutos ja kasvukehitys kohti oman elämänsä hallintaa.

Psykofyysisen fysioterapian työvälineitä ovat mm. erilaiset liikeharjoitteet, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, rentoutusmenetelmät, pehmytkudoskäsittelyt sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet. Kuntoutuksen avulla asiakas:

 • oppii aistimaan ja arvostamaan omaa kehoaan ja sen reaktioita
 • saa turvallisemman ja varmemman kontaktin itseensä, omaan tapaansa olla
 • löytää vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja kokea
 • oppii rentoutumista, tasapainottumista ja stressinhallintaa
 • kykenee itse säätelemään työasentojaan ja kuormitustaan
 • pystyy omien oivallustensa avulla vaikuttamaan kipujen ja oireiden syihin
 • kokee liikkumisen osaksi itseilmaisua ja löytää mahdollisuuksia muutokseen ja kehitykseen
 • pystyy vahvistamaan itsetuntemustaan
 • oppii vuorovaikutustaitoja, nonverbaalia ilmaisua ja yhdessä toimimista

Kysy lisää. Päivi 0405004463

FYSIOAKUSTINEN TUOLI

Fysioakustinen rentoutustuoli on ergonomisesti muotoiltu nojatuoli, jonka sisällä on matalataajuista (27-113 Hz) siniaaltoääntä tuottavat kaiuttimet. Fysioakustisessa stimulaatiossa saadaan aikaan aineenvaihdunnallisia ja verenkierrollisia ilmiöitä. Koska värähtely vaikuttaa samanaikaisesti kudoksiin, verenkiertoon, nestekiertoon, aineenvaihduntaan sekä hermostollisiin toimintoihin, on hoidolla vaikutus myös psykologisiin toimintoihin, erityisesti vireystilaan ja mielialaan.

Fysioakustisen tuolihoidon käyttöalueita:

 • Stressiperäiset oireet
 • Unettomuus
 • Vireystilan parantaminen
 • Ahdistus ja jännittyneisyys
 • Aineenvaihdunnan stimulointi
 • Urheiluvammat
 • Kivun hoito
 • Lihasjännitys, lihaskireys, spastisuus ja jäykkyys
 • Jännityspäänsärky
 • Migreeni
 • Kuukautiskivut
 • Fibromyalgia
 • Parkinsonin tauti
 • MS-tauti

Fysioakustinen hoito voi olla osa muuta hoitoa tai voi ottaa myös 5 - 10 kerran sarjoissa. Ensimmäisen käynnin yhteyteen varataan n. 15 min keskusteluaika.

PAINE- /PALAUTUMISLAHKEET
AIR RELAX RECOVERY BOOTSIT

Painelahkeet parantavat verenkiertoa ja nopeuttavat kuona-aineiden poistumista esimerkiksi urheilutreenien, kilpailusuoritusten tai pelien jälkeen. Lisäksi ne vähentävät tulehdusta ja turvotusta.

Uusimmat tutkimukset osoittavat, että lymfaterapia nopeuttaa lihaksien palautumista. Lymfaattisella järjestelmällä ei ole vastaavanlaista pumppua kuin sydän on verenkierrolle. Laskimo- ja lymfakierto eliminoivat maitohappoja passiivisesti, mutta se vie aikansa. Painelahkeet matkivat tätä prosessia tuottamalla jalkoihin peräkkäistä puristusta, joka poistaa aristusta ja väsymystä aiheuttavia kuona-aineita. Painelahkeiden digitaalisesti kontrolloitu ilmanpainesysteemi saa aikaan dynaamisen puristuksen raajoissa, joissa on tyypillisesti huono verenkierto.

Painelahkeet voivat auttaa:

 • Kehoa palautumaan mm. urheilusuoritusten, leikkausten ja pitkien lentojen jälkeen.
 • Urheiluvammojen hoidossa.
 • Tehostamaan verenkiertoa.
 • Helpottamaan kipua ja vähentämään turvotusta jaloissa.

Painelahkeet voivat helpottaa mm. seuraavien sairauksien aiheuttamia oireita: MS -tauti, fibromyalgia, lymfedeema, lipödeema, imusolmukkeiden poistosta aiheutuvat lymfajärjestelmän häiriöt, reumasairaudet, levottomat jalat, unettomuus, erilaiset kiputilat.

LYMPHATOUCH

LymphaTouch® hoitomenetelmä aktivoi tehokkaasti imunestekiertoa ihonalaisessa kudoksessa lisäten hapen ja ravinteiden saantia hoidetun alueen ympärillä. Tämä edistää nestekiertoa ja lievittää sekä turvotusta että epämukavuutta kudoksessa.

Käytämme LymphaTouch®-hoitolaitetta pehmytkudoksen mobilisoinnissa, faskiahoidoissa, kivunhoidossa sekä liikelaajuuden lisäämisessä. Alipainehoidosta voi olla apua esim. akuuteissa ja kroonisissa ylirasituksissa kuten bursiitissa, jännetulehduksissa sekä muissa myofaskiaalisissa kipuoireyhtymissä. Alipaineen sekä mekaanisen värinän yhdistelmähoidon avulla voidaan pehmentää tehokkaasti fibroottisen- sekä arpikudoksen kudoskiinnikkeitä.

LymphaTouch®-laitehoitoa käytetään monissa kipuun liittyvissä vaivoissa:

 • Neuropaattiset kivut
 • Selkäkivut
 • Erinäiset polven vaivat kuten nivelrikko
 • Nivel- sekä jännekivut
 • Rannekanavaoireyhtymä
 • Ahdas olkapää
 • Tenniskyynärpää
 • Plantaarifaskiitti

Myös useat neurologiset sairaudet kuten MS-tauti, aivoinfarkti sekä selkäydinvammat voivat aiheuttaa pehmytkudoksen rajoituksia ja kipua. LymphaTouch®-laitteen spesifisten asetusten ansiosta potilaalle tarjotaan yksilöllistä kivunhoitoa. Kivun syy tulee selvittää ennen laitehoidon aloittamista.

LymphaTouch®-laitehoidolla voidaan ennaltaehkäistä vammoja lihashuollon ja palautumishoidon avulla sekä käyttää hoitoa osana urheiluvammojen kuntouttamista.

HIERONTA

Klassinen hieronta on kaikenikäisille ja kokoisille soveltuva vanha ja perinteinen hoitomuoto, jolla tarkoitetaan käsintehtyä, pehmeiden kudosten erilaista, liikkuvaa muokkausta. Klassisessa hieronnassa käytetään viittä perusotetta, joita ovat sively, hankaus, pusertelu, täristys ja taputus.

Hieronnan hyödyt:

 • Kipu lievittyy
 • Laukaisee jännitystiloja
 • Aineenvaihdunta tehostuu
 • Verenkierto vilkastuu
 • Kuona-aineiden poistuminen kehosta tehostuu
 • Ihon joustavuus paranee
 • Palauttaa harjoittelusta
 • Stressi vähenee
 • Keho rentoutuu
 • Mieli virkistyy

URHEILUHIERONTA

Erot klassisen ja urheiluhieronnan välillä ovat käyttötarkoituksessa. Urheiluhieronta on pääosin erikoistumista urheilijan lihashuoltoon mikä pitää sisällään palauttavan ja valmistavan käsittelyn, joita pystytään soveltamaan urheilijan tarpeeseen. Urheiluhieronta sopii toteutetuksi lähellä suorituksia tai palauttavana urheilusuorituksen jälkeen. Klassinen hieronta taas soveltuu paremmin normaalin arjen keskelle.

Valmistavassa hieronnassa valmistellaan urheilijan lihakset ja nivelet suoritukseen tai harjoitukseen hakemalla liikeradat avoimiksi ja tehostamalla veren virtausta tärkeimmille lihaksille minkä tarkoituksena on vähentää loukkaantumisriskejä ja saada harjoituksesta maksimaalinen hyöty. Valmistava hieronta tehdään usein harjoitus,- tai kisapaikalla, koska sen vaikutus on lyhytkestoinen.

Palauttavassa hieronnassa pyritään tehostamaan lihasten nestekiertoa, aineenvaihduntaa ja palauttamaan lihakset rasituksen jälkeen lepopituuteensa kevyillä venytyksillä tai mobilisoinneilla. Aineenvaihdunnan tehostumisen myötä pyritään saamaan rasituksesta syntyvät kuona-aineet ja maitohapot pois lihaksista ja sitä kautta nopeuttamaan rasituksesta palautumista. Molemmat käsittelytavat ovat yleensä kevyitä lihaksille. Liian voimakkaat käsittelyt juuri ennen tai heti jälkeen tärkeitä harjoituksia tai kilpailuja voivat pahimmillaan heikentää tulevaa suoritusta sekoittamalla hermostoa.

Urheiluhieronnan suurin hyöty tulee siitä että tietää ja ymmärtää eri lajien tuoman kuormituksen keholle kuten esim. lentopallo, jääkiekko, pikajuoksu tai hiihto mutta mikään ei estä etteikö klassinen hierojakin voisi lajin kuormitusta hallita. Klassisessa- sekä urheiluhieronnassa otteet ja ymmärrys kehosta on samanlainen mutta klassisen hieronnan opinnoissa ei edellytetä lajituntemusta.

Kysy lisää. Lasse 0404841658

DRY NEEDLING

Dry needling eli kuivaneulaus on länsimaiseen lääketieteeseen perustuvaa akupunktioneuloilla tehtävää hoitoa. Hoidossa kehon sisään ei injektoida mitään vaan hoito perustuu pelkästään neulan aikaansaamaan vaikutukseen. Neuloina käytetään ohuita, steriilejä suojakaasuun pakattuja kertakäyttöneuloja.

Dry needling-hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa sijaitsevia triggerpisteitä. Pinnallisempaa neuloitusta käytetään hoidettaessa esimerkiksi nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita. Dry needling-hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja. Hoito poikkeaa kiinalaisesta akupunktiosta siten, että akupunktiossa hoidetaan meridiaaneilla eli energiakanavilla olevia akupisteitä kiinalaisen lääketieteen mukaisesti. Dry needling ei siis ole akupunktiohoitoa.

Dry needling on saanut alkunsa 1940-luvulla. Hoitomuotoa on tutkittu ja käytetty pitkään ja se onkin maailmanlaajuisesti hyväksytty yhdeksi kivunhoitomenetelmäksi. Ensimmäiset Suomessa koulutetut Dry needling-hoitajat valmistuivat joulukuussa 2017.

Trigger-pisteet ovat herkkiä tai kipeitä pisteitä lihaksessa jotka tuntuvat pinnallisissa lihaksissa kireinä juosteina tai hernemäisinä pisteinä. Kireät juosteet ovat jatkuvasti lyhentyneessä tilassa olevia lihassyitä. Tämä lyhentynyt tila estää lihasta toimimasta sille ominaisella tavalla heikentämällä sen aineenvaihduntaa paikallisesti. Trigger-pisteet aktivoituvat yleensä toistuvan rasituksen, stressin tai kohonneen verenpaineen aiheuttamana tai esimerkiksi happamoituneen kehon muodostamana. Myös kroonisesta kivusta kärsiville kehittyy trigger-pisteitä. Trigger-pisteille on tyypillistä heijastekipu mikä tarkoittaa sitä, että hoidettava piste voi sijaita kaukana varsinaisesta kipualueesta.

Kysy lisää. Lasse 0404841658

KINESIOTEIPPAUS

Teippaus on fysioterapiassa jo pitkään käytetty apukeino. Kinesioteippi on varta vasten kehitettyä puuvillaista elastista teippiä missä on akryylipohjainen, hypoallerginen ja lämmön vaikutuksesta aktivoituva liimapinta. Kinesioteippiä käytetään mm. vähentämään kipua, lisäämään liikkuvuutta ja lihasten aktiviteettia sekä korjaamaan lihastoimintaa kuten esimerkiksi vähentämään liiallista lihaskireyttä.

Kinesioteippaus ei rajoita nivelen liikkuvuutta, vaan se tukee lihasaktivaatiota ja kehon luonnollista paranemisprosessia häiritsemättä verenkiertoa.

Kinesioteippauksen hyödyt:

 • Kivun lievitys
 • Liikkuvuuden lisääntyminen
 • Oikeiden liikemallien oppiminen
 • Lihasten toiminnan aktivoituminen tai rentoutus
 • Verenkierron vilkastuminen
 • Imunestekierron tukeminen mikä vähentää turvotusta
 • Arpikudoksen pehmeneminen
 • Lihasten jännityksen normalisointi
 • Vähentää ihon ja lihaksen kautta koettua kipua
 • Lisää ulkoista tukea nivelessä

Teipin paksuus vastaa ihon pintakerroksen paksuutta. Laadukas teippimateriaali myös kestää suihkun, uinnin ja jopa saunassa hikoilun. Hoitomuodon etuja ovat sen laaja käyttöalue, nopeus ja edullisuus.

URHEILUTEIPPAUS

Urheiluteippi on mm. urheilijoiden vammojen ehkäisyyn ja hoitamiseen käytetty teippi. Perinteinen kova urheiluteippi sopii esim. nivelten tukemiseen. Lisäksi urheiluteippauksella voidaan pyrkiä rajoittamaan sellaisia liikkeitä ja liikesuuntia, jotka eivät ole suotavia. Urheiluteippausta voidaan käyttää esimerkiksi lihasten venähdys- ja revähdysvammoissa, nivelsidevenähdyksissä ja osittaisissa repeämissä sekä jännevaivoissa. Teippausta ei tule käyttää silloin, kun vamma on vakava kuten täydellinen lihas- tai nivelsiderepeämä, luunmurtuma tai suuri verenpurkauma. Myös ihovauriot ja allergiset reaktiot estävät teippauksen. Tekstiilipinnan ja pitävän liiman ansiosta teippiä käytetään myös muun muassa hiertymien ehkäisyyn.

Kysy lisää. Lasse 0404841658

PERSONAL TRAINING

Personal trainerin, eli henkilökohtaisen valmentajan voi palkata kuka tahansa, joka kaipaa kannustusta tai apua liikkumiseensa. Personal trainer- palvelut ovat henkilökohtaista valmennusta yksin tai ryhmässä jossa asiakas saa juuri hänen omiin tavoitteisiinsa sopivat yksilölliset treeniohjelmat. Fysioterapeutti personal trainerina osaa nähdä harjoittelussa kokonaiskuvan ja hän osaa toimia tukena ja tsempparina tavoitteiden toteutumisessa.

RATKAISUKESKEINEN TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oman työn tarkastelua, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on kuulluksi ja kohdatuksi tulemista työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten ja kokemusten parissa. Työnohjausta voidaan hyödyntää kaikilla toimialoilla työntekijöiden ammateista tai toimialoista riippumatta. Sitä voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäohjauksena. Ohjauksessa autetaan ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden ja mielekkyyden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa työnohjauksessa tarkoittaa ajattelun ja toiminnan suuntaamista kohti selkiintyneitä tavoitteita. Se on myönteiseen muutokseen tähtäävää käytännönläheistä tapaa vahvistaa ihmisten osallisuutta ja oikeutta hyvään elämään ja työelämään.

Kysy lisää. Päivi 0405004463

Hinnasto


FYSIOTERAPIAKÄYNTI

 • 60 minuuttia - 60€
 • 45 minuuttia - 55€
 • 30 minuuttia - 45€
 • Hintaan sisältyy tutkiminen, manuaalinen käsittely, liikehoidot sekä tarvittavat fysikaaliset hoidot

HIERONTA

 • 60 minuuttia - 55€
 • 45 minuuttia - 50€
 • 30 minuuttia - 45€

DRY NEEDLING

 • 60 minuuttia - 55€
 • 45 minuuttia - 50€
 • 30 minuuttia - 45€

FYSIOAKUSTINEN TUOLIHOITO

 • 20 minuuttia - 30€
 • 30 minuuttia - 35€
 • 40 minuuttia - 40€
 • Ensimmäisen käynnin yhteyteen varataan noin 15 minuutin keskusteluaika

Muut

 • TEIPPAUKSET (kinesioteippaus, urheiluteippaus) Kohteesta, teipin määrästä ja teippaamiseen käytetystä ajasta riippuen - 5-50€
 • PAINELAHKEET - 15-40€ hoitoajasta riippuen
 • KOTIKÄYNTILISÄ - Alle 10 km 15€ ja 10-20 km 25€
 • PERUUTTAMATON AIKA - 20€
 • PERSONAL TRAINER- palvelut, kysy lisää!
 • TYÖNOHJAUS - kysy lisää!
 • MAKSUTAPA - käteinen, pankkikortti, ePassi tai Edenred

Tutustu tekijöihin


team img

Päivi Kujanpää
puh. 0405004463

Olen toiminut fysioterapeuttina yli 35 vuotta ja siitä ajasta yrittäjänä viimeiset 25 vuotta. Olen suorittanut erikoistumisopinnot psykofyysiseen fysioterapiaan sekä lasten ja nuorten fysioterapiaan. Olen kouluttautunut myös ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi.

 • Fysioterapeutti 1987
 • Fysioterapeuttina Kauhavan terveyskeskuksessa 1987-1997
 • Oma yritys 1998-
 • Erikoistumisopinnot lasten ja nuorten fysioterapiaan 2002
 • Erikoistumisopinnot psykofyysiseen fysioterapiaan 2012
 • Ratkaisukeskeinen työohjaajakoulutus 2016
 • Lasten neurologisen kuntoutuksen koulutus
 • Lapsen sensomotorinen kehitys ja sen poikkeavuudet: milloin terapiaan koulutus 2 moduulia
 • Toiminnallisten hengityshäiriöiden psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus
 • Hengitysohjaajakoulutus
 • Sovellettu rentoutus
 • Hengitys työvälineenä
 • Psykofyysisiä näkökulmia kivunhoitoon
 • Krooninen väsymysoireyhtymä -seminaari
 • NLP Practioner
 • Fysioterapia selän vaivojen kuntoutuksessa
 • Fasciakoulutuksia sekä useita tule-koulutuksia mm. purentaongelmat
 • Asentohuimauskoulutus
 • Kinesioteippauksen perus- ja jatkokurssi
 • Alexander-tekniikan peruskurssi
 • Fascia- ja Foamroller-ohjaaja -koulutus
 • Fysiokimppaohjaaja-koulutus
 • Potilastiedon arkisto -verkkokurssi
 • Rakenteellinen kirjaaminen fysioterapiayrityksessä
team img

Lasse Jänikselä
puh. 0404841658

Olen valmistunut fysioterapeutiksi (AMK) jouluna 2013. Aikaisemmin olen kouluttautunut liikuntaneuvojaksi, urheiluhierojaksi sekä personal traineriksi. Itselläni on laaja urheilu- ja harrastustausta eri lajien parista ja olen toiminut yleisurheiluvalmentajana vuodesta 2010 lähtien. Päivin fysioTerapiassa olen työskenellyt tammikuusta 2014 alkaen

 • Fysioterapeutti, AMK, 2013
 • Hieronnan ammattitutkinto/Urheiluhieroja 2010
 • Personal Trainer, 2009
 • Liikuntaneuvoja, 2007
 • Dry Needling
 • Kinetic control, level 1 and 2, low back and hip
 • Kinetic control, level 1 and 2, Neck and shoulder
 • Fascia ja selkä
 • Fascia ja alaraajat
 • Fascia ja yläraajat
 • Allasterapia ja kuntosaliharjoittelu neurologisen asiakkaan kanssa
 • Työkaluja rintaranka- ja rintakehävaivojen hoitoon ja kuntoutukseen
 • Työkaluja hartiarengas- ja olkapäävaivojen hoitoon ja kuntoutukseen
 • Työkaluja lasten TULE-ongelmien hoitoon ja kuntoutukseen
 • Päivitettyä tietoa selän ja lonkan TULE-ongelmien hoitoon ja kuntoutukseen
 • Fascia ja Foamroller ohjaaja-koulutusohjelma
 • Yleisurheilun nuorisovalmentajatutkinto taso
 • Potilastiedon arkisto -verkkokurssi
 • Rakenteellinen kirjaaminen fysioterapiayrityksessä